Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 

Deze webstek is een apart onderdeel van onze website

Apple Senioren Brugge. 

Op deze site worden de iDevices van Apple volledige in beeld gezet.

Wenst je echter meer te weten over de Apple Computer

bezoek dan dan onze webstek bij ASB

Wens je meer te weten over
onze maandelijkse bijeenkomsten

Bekijk ons activiteiten programma

Met deze link

Dit is onze iDevice site

 
Wij bespreken hier
iOS
watchOS
tvOS

 

Bezoek ons dus regelmatig
Telkens vind je hier wat nieuws!

Deze website is zowel voor startende als voor geroutineerde  gebruikers bestemd.
Deze website wil toekomstige tablet gebruikers een tool  aanreiken om de iPad te leren kennen en er zich van te  vergewissen dat
 
 de iPad de ideale tablet is onder de vele andere tablets.


Wens je meer inlichtingen over de Tablet in het algemeen en de Android-tablet in het bijzonder, dan verwijzen we naar de website van onze conculega

Maar wat je zeker niet mag vergeten is een bezoek aan de site van onze eigen Apple Senioren Brugge: website ASB

En wil je interactief reageren? Bezoek dan

en stel daar je vragen of  opmerkingen 

Niet alleen lezen, maar doen !

Concrete suggesties over de iPadwebsite, kan je hier doorgeven bij Nieuw onderwerp

Bijzondere clausule

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt en wordt samengesteld, is ASB niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op webstekken waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze webstek kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Creative Commons-Licentie
Dit werk is valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.