Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Emailen Deel 1

1. We gaan onze email lezen en verzenden via een email-client.
wij gebruiken hier als voorbeeld Gmail.
Voor de iPad is dit de app Mail die standaard op de dock staat. Via deze mail-client hebben we toegang tot email-postbussen met verschillende toegangsmodi (POP= Post Office  Protocol, IMAP=Internet Message Access Protocol, Pull , Push-IMAP) . Wensen we een email-client te gebruiken om gegevens via  een postbus (=email-adres) te ontvangen en/of te versturen dan moeten we bij de e-mail client  “een account instellen” voor deze postbus. 
De mogelijkheden op de iPad zijn legio: we zien de mogelijke email-servers   als we een postbus kiezen via het instellen van een account:

- Tik op app instellingen
- Tik op e-mail, contacten, agenda’s. Hier stellen we vast (wat spijtig is…) dat onze contacten niet gesynchroniseerd worden met deze van de Gmail-server.(daarvoor kunnen we iTunes gebruiken)
- Tik op Voeg account toe 

2. We stellen vast dat er meerdere accounts automatisch worden ingesteld
d.w.z. door enkel het email-adres en het wachtwoord in te geven wordt de postpus ingesteld . Sommige  accounts  moeten we manueel instellen door meerdere gegevens van de server in te geven.
- Om allerlei praktische redenen ( mappen , berichtregels, uitwisseling met gsm ) en omdat het gratis is kiezen we in de klas voor onze GMail-postbus  die we eerder al eens gecreëerd hebben op onze PC in Google. 
- We stellen een Gmail-account in voor de app Mail op onze iPad : open  de app instellingen , tik op Mail,Contacten en Agenda. 
- We verwijderen vooraf  de oude niet gebruikte accounts indien deze aanwezig zouden zijn.
Tik op Voeg Account toe…
·  Kies GMail.
 Typ volgende gegevens:
·  Naam en Voornaam
·  Gmail –adres
·  Wachtwoord van je Gmail-adres
·  Korte beschrijving  van het account bv : gmail
·  Tik op volgende,
· Kies volgende opties van het gmail-account: E-mail, Agenda’s en Notities .
· Als we op gereed tikken wordt het account gecontroleerd. 

3. Toevoegen van een account
Enkel en alleen om te ondervinden hoe de iPad omgaat met meerdere accounts voegen  we een fictief hotmail-account aan de iPad :
Tik op Voeg Account toe…
· Kies Hotmail.
 Typ volgende gegevens:
·  Naam en Voornaam
·  (fictief) hotmail –adres
·  (fictief) Wachtwoord van je hotmail-adres
·  Korte beschrijving  van het account bv : fictief
·  Tik op OK en op bewaar
·  Tik nogmaals op bewaar
·  Schakel alle mogelijke diensten uit = deactiveren van een account
· Tik op bewaar .

4. IMAP Toegang
We wensen echter IMAP-toegang toelaten op ons gmail-adres.Dit is standaard zo ingesteld. Voor uitleg in verband met IMAP, POP…zie: bij Google verschil met pop
Hier vindt men o.a. de voordelen van IMAP t.o.v. POP:
 • In tegenstelling tot POP-toegang biedt IMAP-toegang een tweerichtingscommunicatie tussen Gmail op internet en je e-mailclient. Dat betekent dat wanneer je je aanmeldt bij Gmail via een webbrowser, de acties die je uitvoert op e-mailclients en mobiele apparaten (bijvoorbeeld een e-mail naar een map 'werk' verplaatsen) onmiddellijk en automatisch in Gmail zichtbaar worden (de volgende keer dat je je aanmeldt, staat er bijvoorbeeld al een label 'werk' op die e-mail).
 • Met IMAP-toegang heb je ook een betere manier voor toegang tot je e-mail vanaf meerdere apparaten. Als je je e-mail op je werk bekijkt, op je mobieltje en later weer thuis, is nieuwe e-mail altijd vanaf elk apparaat toegankelijk dankzij IMAP.
 • Met IMAP-toegang heb je ten slotte over het algemeen ook een stabielere werking. Terwijl er bij POP-toegang nog wel eens berichten verloren gaan of er vaker dezelfde berichten worden gedownload, wordt dit met IMAP-toegang voorkomen doordat er in twee richtingen gesynchroniseerd wordt tussen je e-mailclients en je Gmail op internet.
 • Pop3 is minder veilig;
5.      Hoe ontvangen we nieuwe berichten?
Push, Fetch of Handmatig? We openen instellingen en kiezen mail. Tik “Nieuwe gegevens”..We bekijken de mogelijke instellingen van gmail. Met Gmail is pushing niet mogelijk. We kiezen  handmatig omdat we spaarzaam willen omgaan met de batterij…

6. We kunnen bepalen welke postbus  wordt gebruikt om te verzenden.
Als we slechts één account hebben ingesteld hoeven we ons daarover niet te bekommeren . Indien dit niet geval is doen we dit door het account als standaard account in toestellen: open instellingen, kies email, kies standaard account. We kiezen het gmail-account om te verzenden. 

7. We testen het pas ingestelde gmail-account.
doordat we een berichtje verzenden naar en ontvangen via het account door het te sturen naar onszelf d.i.sturen naar het Gmail-adres:
 • Open de app Mail  (bevindt zich op het dock)
 • We keren eventueel terug naar het hoogste niveau 'postbussen' via de knop links bovenaan
 • Tik op knop uiterst rechts om een email te schrijven
 • In Aan: typen we het eigen gmail-adres
 • Typ onderwerp: test van gmail-account
 • Tik op stuur
 
8. We wensen te weten of het verzenden via deze postbus goed functioneert.
- Daartoe moeten we het postvak van de verzonden berichten van het gmail-account raadplegen. In postbussen kunnen we in accounts voor elke postbus alle onderdelen raadplegen. We openen de postbus gmail. In "verzonden berichten" verwachten we dat er   een kopie staat van het verzonden bericht. Indien dit het geval is, is dus het zendergedeelte van het account in orde.
 
- In postbussen staat bovenaan in Inkomend vermeld hoeveel berichten zijn toegekomen op elk van de ingestelde accounts. Een cijfer geeft aan hoeveel  nieuw (=ongelezen)  berichten aanwezig zijn in "postzak IN" van elke postbus. Als we op de “postvak in” van gmail tikken zien we de aanwezige berichten. We kunnen de inhoud van een berichtje bekijken door op het berichtje te tikken. Zodra we dit doen verdwijnt het blauw merktekentje die een ongelezen bericht markeert.   Rechts zien we de inhoud van het bericht . Met een tik op details zien we o.a. aan wie het bericht verstuurd was. Als het bericht is toegekomen mogen we veronderstellen dat verzenden via en ontvangen op  het account goed werkt. “het account werkt goed”.
Nu gaan we e-mailen naar elkaar.

9.  We sturen  een nieuw bericht
naar onze volgende buur met als onderwerp "eerste email" . Bij het sturen van een email wordt meteen ook gekeken of er eentje werd ontvangen. Indien het emailtje niet meteen ontvangen wordt kunnen we het ophalen met het ronde pijltje , bijwerken, onderaan links . Als we het account van Gmail openen kunnen we het ontvangen emailtje en verzonden emailtje in de overeenkomstige postvakken vaststellen. 
 
10. Als we emailtje openen vinden we details achteraan in de kop. Door op deze te tikken kunnen we de datails bekijken van de kop. Met op verberg te tikken kunnen we deze terug verbergen.

11. Opdat we in de toekomst zouden kunnen naar dezelfde personen mailen zonder zijn email-adres opnieuw te moeten intypen is het praktisch om deze adressen in een lijst “Contactpersonen” te registreren. 
We zorgen er voor dat alle bestaande contacten worden verwijderd:
 • Tik op wijzig onderaan een contact
 • Schuif volledig naar onder
 • Tik op verwijder
Het toevoegen van nieuwe personen  kunnen we het eenvoudigst door een bericht van of naar deze persoon te openen en te tikken bovenaan op de persoon. Daar krijgen we de mogelijkheid om deze persoon als  contactpersoon op te nemen in de lijst van contactpersonen. Dit doen we met het verzonden en ontvangen emailtje voor onze volgende en vorige buur.
We kunnen  een overzicht bekomen van de contactpersonen door de app Contacten te openen.
 
12.  We sturen een nieuw berichtje naar de volgende en de vorige buur
We beginnen met eerste letters van contactpersonen en automatisch komt de lijst…
We kunnen ook deze personen direct vanuit de Contacten ophalen door op het blauwe “+” knopje te tikken rechts in de regel “Aan” van het emailbericht die we willen verzenden. We typen ook een tekst en versturen het bericht.
 
13.  In Gmail (op PC) wordt er niet  gewerkt met mappen maar met labels (vrij vertaald: etiketten).
Het grote verschil is dat we aan één enkel bericht meerdere eigenschappen kunnen toekennen. 
Ook werkt men met G-mail met het principe om de ontvangen berichten zo snel mogelijk uit postvak In  te verwijderen en te “archiveren”, dit is deze te behouden in  een folder “alle berichten”. Zo kan men “postvak in” gebruiken voor wat het zou moeten zijn : enkel de pas ontvangen berichten .
Dit houdt in :
Volgende onderverdeling van berichten in “standaardfolders”. (Een zelfde bericht kan in meerdere folders staan!):
 • postvak in : ontvangen berichten die nog niet gearchiveerd of verwijderd werden.
 • alle berichten: bevat alle berichten  behalve de verwijderde.
  Als we een bericht in postvak In archiveren verdwijnt die uit postvak in maar blijft staan in alle berichten. Archiveren kunnen we door het bericht te openen en te tikken op “bakje met pijltje” bovenaan.
 • koncepten: niet verstuurde opgeslagen berichten.
  Als we een nieuw bericht maken en i.p.v. te verzenden op annuleren te klikken kunnen we het bericht als koncept opslaan.Koncepten staan ook in alle berichten.
 • verzonden items : alle verzonden berichten . Verzonden berichten  staan ook in alle berichten.
 • prullenbak: verwijderde berichte
 • spam-berichten . Deze berichten worden door Gmail automatisch verwijderd. Ook als men berichten naar deze map verplaatst

Daar bovenop kunnen we

 • berichten  belangrijk vinden.
  Dit is een eigenschap die automatisch door Gmail wordt toebedeeld aan berichten. In de help van Gmail is volgende tekst te vinden:
  Gmail houdt rekening met een aantal signalen om te voorspellen welke van je inkomende berichten belangrijk zijn, zoals:
  · Naar wie je e-mail verstuurt: als je veel e-mail naar Bob stuurt, zijn berichten van Bob waarschijnlijk belangrijk.
  · Welke berichten je opent: berichten die je opent, zijn waarschijnlijk belangrijker dan degene die je overslaat.
  · Welke sleutelwoorden je belangstelling opwekken: als je berichten over voetbal altijd leest, is een nieuw bericht dat dezelfde voetbalwoorden bevat waarschijnlijk belangrijk.
  · Welke berichten je beantwoordt: als je berichten van je moeder altijd beantwoordt, zijn berichten van haar waarschijnlijk belangrijk.
  · Je recente gebruik van sterren, archiveren en verwijderen: berichten die je een ster geeft zijn waarschijnlijk belangrijker dan berichten die je archiveert zonder ze te openen.
Als gebruiker kan men deze eigenschap toekennen of verwijderen door het bericht naar of uit de folder “belangrijk” te verplaatsen.

 • berichten  markeren met een vlag op de iPad. Op webmail krijgen de berichten een ster in de berichtenlijst.
 • kunnen we berichten een of meerdere labels toekennen.
 Samengevat:
· ontvangen berichten staan in postvak IN behalve de gearchiveerde.
· In alle berichten staan alle berichten: ontvangen, verzonden, koncepten, spam
· een bericht kan volgende ‘eigenschappen’ bevatten.
- Kan belangrijk zijn
- Kan een ster hebben (“markeren”).
- Kan een of meerdere labels(ticketten )  dragen . Als we bij postbussen tikken op wijzig kan men “postbussen “(=labels) toevoegen ,verwijderen of de naam wijzigen.
 
 
14.  Een bericht kan men verwijderen of een andere eigenschap toekennen
door deze te openen  en vervolgens op de eerste knop bovenaan ( mapje met pijltje) te tikken en te tikken op de folder in linker kolom  ofwel de prullenmand toe te wijzen.
Men kan dit ook voor  meerdere berichten door in de linker kolom bovenaan de knop wijzig te tikken. De berichten te selecteren en de knoppen onderaan te gebruiken. Voor de afzonderlijke berichten kan men ook archiveren of verwijderen door op de berichtkop in de linkerkolom naar rechts te slepen.
Let op!:
 • Als men berichten verplaatst uit alle berichten worden deze berichten een eigenschap toegekend , NIET verplaatst(behalve de verwijderde).
 • Als men berichten verplaatst uit een folder verschillend van alle berichten dan wordt  de betreffende  eigenschap verwijderd en wordt een nieuwe eigenschap toegekend.