Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Basisfuncties

 1. Spotlight

 • Met spotlight kunnen we vlugger een App,  een email, een contact enz… terugvinden. 
We navigeren naar spotlight door naar eerste beginscherm te navigeren en vervolgens naar rechts te vegen of (nogmaals) op de thuisknop te klikken. We kunnen ook zoeken met slechts een (begin)gedeelte van de naam in te typen.
 • In instellingen, algemeen kunnen we terugvinden welke onderdelen we kunnen en wensen op te zoeken met spotlight.

2. De meest gebruikte bedieningselementen zijn:
 • een pijl naar rechts (>). Zo’n pijl geeft aan dat er een submenu beschikbaar is. U opent het submenu met een vingertik. Daarbij schuift de huidige beeldinhoud naar links en het submenu wordt zichtbaar
 • Een knop I/O (aan/uit ) om in-  of uit te schakelen :
  - De kant waar de I of O verschijnt is actief.
  - Om te schakelen tik op de actieve zijde, dus waar I of O verschijnt .
 • Een knop links bovenaan die wijst naar links en die de weg terug aanwijst naar het bovenliggende menu
Een kleine demonstratie:
we stellen een fotolijst in zodat elke foto 3 seconden verschijnt, we kiezen voor overgang Origani, we verkiezen om niet in te zoomen op gezichten en we kiezen om alle foto’s te tonen:
- Tik op instellingen
- Tik op fotolijst
- Tik op overvloeien om deze te activeren
- Tik op Toon elke foto, we komen op submen
u 
- We tikken op 3 seconden
- We klikken op knop Fotolijst bovenaan links, we keren terug naar bovenstaande menu.
- We schakelen Zoom in op gezichten uit;
- We tikken op Alle foto’s om deze te activeren.
Om te testen vergrendel en ontgrendel de iPad en start de fotolijst. Tik vervolgens op de thuisknop om de fotolijst te stoppen en experimenteer nu met de keuze Origami.
 
4. Nemen van foto's
We gaan nu twee foto's nemen. Een van onszelf en één andere.
Start de app "Camera". We zien onszelf?
Tik op knop onderaan  rechts om een beeld van onszelf te zien. Tik op het scherm dat je scherp wil stellen. Er verschijnt gedurende enkele seconden een venstertje waarop de camera wordt scherp gesteld. Let op dat de stand van de iPad de stand van je foto bepaalt….
 • Terwijl je de iPad  enkele ogenblikken stabiel vasthoud  tik je op de knop  “fotoapparaat”  midden rechts! .
 • Houd de iPad gericht naar wat anders, tik desnoods onderaan  rechts om de andere camera te kiezen (vooraan/achteraan). Stel de juiste focus in en neem de foto..
 • Om de pas genomen foto’s te bekijken tik op het miniatuur links onderaan of tik de app foto's om foto's te bekijken. En tik zo nodig op filmrol om deze te openen.
 • Bemerk dat we de iPad ook als scanner kunnen gebruiken! Maak een kopie van een blad.
  Dit is de eenvoudige manier om wat in te scannen. Voor meer professioneel gebruik bestaan er specale scan Apps
We kunnen met een iPad directe afdrukken maken als we een printer hebben die luistert naar Airprint.