Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gebruik van virtueel toetsenbord

1. Toetsenbord tonen en verbergen.


Vb :
 Tik op app Notities om deze te openen en herhaal MEERDERE keren tot het vlot wordt:
Tik  op blad om toetsenbord zich zichtbaar te maken.
Tik op toets toetsenbord om toetsenbord onzichtbaar te maken.

2. Toetsenbord splitsen of zwevend maken:

 • blijf de toets  toetsenbord ingedrukt houden en kies de betreffende functie. Met dezelfde toets kan men de instelling terugzetten ofwel
 • deze toets verslepen ofwel
 • de toets spatie  met twee vingers te spreiden of toe te knijpen 

3. Het toetsenbord heeft een dynamische inhoud

Het past zich aan de App die men gebruikt! De hierna volgende opmerkingen gelden dus niet bij elke App  ...
Vb:    
In Safari kan men geen spatie in de adresbalk typen. Tik op App Safari. Tik op adresbalk om toetsenbord zichtbaar te maken. De spatiebalk ontbreekt!

4. Hoofdletters:

Als het pijltje van de shift-toets zwart gekleurd  is zal enkel de volgende letter een kleine letter zijn.
Als enkel het pijltje van de shift-toets blauw is zal enkel de volgende letter een hoofdletter zijn.
Als de volledige toets een blauwe  kleur heeft wordt elke volgende letter als hoofdletter getypt.
 Men wijzigt de toestand van de shift toets:

 • Door tik op de toets kan men omschakelen
 • Door deze toets ingedrukt te houden terwijl men typt men   hoofdletters.
 • Door een dubbele klik op de toets kan men volledig naar hoofdletters omschakelen 

  Vb:
Start de App Notities en maak een nieuwe notatie door te tikken op “+” in de rechter bovenhoek.
Typ volgende zinnetjes:
AbcdeFghijKlmnoPqRSTUVWZ
DOOR EEN DUBBELE KLIK OP DE TOETS.

5. Na een dubbele spatie of een punt gevolgd door spatie

wordt er automatisch overgeschakeld naar een hoofdletter. Men kan dat vermijden  door op de shift te drukken. 

6. Cijfers en speciale toetsen

via klik op  ?123  en via #-+=
Vb: typ: 1034,67 + 4= 1038,67

7. Om de cursor te verplaatsen naar een andere positie :

 • Men verplaatst de cursor naar het einde van een willekeurig woord door op dit woord te tikken.
Vb:Deze IPad heeft verbazand  veel in zijn mars. Corrigeer de tekst!
 • Als het toetsenbord zichtbaar is: men verplaatst de cursor naar een willekeurige positie door blijvend te drukken op de positie. Er verschijnt een lens. Verplaats de vinger om de cursor correct te plaatsen. 
Vb: Deze IPad heeft verbazent veel in zijn mars. Corrigeer deze tekst!


8. Om een teken te verwijderen

plaats de cursor na het teken en tik op backspace 
Vb: typ Bruggge en corrigeer..90 Om een letter met accent te combineren:

blijf drukken op klinker en wacht tot andere combinaties verschijnen. Verplaats vinger naar gewenste combinatie, tot die blauw wordt en laat toets los.
Vb: typ:   eééæãáœoöï

9 . Tijdens  het intypen van lange woorden

die aanwezig zijn in het woordenboek toont de iPad een suggestie voor het volledige woord zodra deze herkend worden. Indien men deze suggestie wenst te aanvaarden moet men spatiebalk drukken of een punt typen om het woord te bevestigen anders typt men het volledige woord. 
Vb: typ zonder alle letters te typen: gevierendeeld, nalatenschap, weers- verwachting , onkruid-verdelgingsmiddel.

10. Tijdens  het foutief intypen van woorden

die aanwezig zijn in het woordenboek toont de iPad  de juiste spelling  voor het volledige woord zodra deze herkend worden. Indien men deze spelling wenst te aanvaarden moet men spatiebalk drukken of een punt typen om het woord te bevestigen anders typt men het volledige woord.
Dit noemt men autocorrectie. Indien men deze autocorrectie wenst uit te schakelen vóór het typen van een spatie of een punt moet men op “x” tikken in de getoonde correctie.
Vb: typ de volgende woordjes met spellingsfouten  : gevieendee…, naatens…, weerverw… , onkuidv…...
Bij het meerdere malen van het negeren van spellingsfouten, zonder dus de autocorrectie te aanvaarden, wordt het getypte woord in de woordenlijst mee opgenomen!

11. Als een reeds volledig getypt woord verkeerd  gespeld is,

wordt het in rode kleur gestippeld onderlijnd. Dit gebeurt als de  “spellingscontrole” ingeschakeld is. Als men tikt op het woord (terwijl het toetsenbord zichtbaar is ) wordt de juiste spelling(en) getoond. Tik op het juiste woord.

12. Men kan een toetsenbordindeling toevoegen en/of verwijderen.

Tik op de App Instellingen, tik op algemeen. Tik op toetsenbord in rechter kolom. Tik op internationale versies:

 • Tik op de toetsenbord instelling om bv te wijzigen van azerty naar querty
 • Tik op wijzig bovenaan rechts om een toetsenbordindeling te verwijderen
 • Tik op Voeg toetsenbord toe… om een toetsenbord toe te voegen

Indien alternatieve toetsenborden zijn ingeschakeld is er een toets met wereldbol links onderaan aanwezig op het toetsenbord.

13. Door te drukken  op de toets met wereldbol

worden de alternatieve toetsenborden indelingen getoond en kan men uitkiezen. Verplaats de vinger naar het gewenste toetsenbord. Door te tikken op dezelfde toets kan men ook schakelen. De gekozen toetsenindeling wordt kort getoond in de spatiebalk.
Vb: schakelt naar Nederlands en dan terug naar Nederlands (België). Gebruik beide systemen.

14. Als men de vinger op een  toets verkeerdelijk plaatst

en toch de toets niet wenst te gebruiken verplaats de vinger naar de spatiebalk vooraleer los te laten.
Vb: probeer met een willekeurig woord... 

15. Om een vorige wijziging ongedaan te maken

klik op  toets 'Herstel'. Deze toets is enkel aanwezig op het numeriek toetsenbord. Indien je deze herstelling wenst terug te zetten tik dan op dezelfde toets terug. Deze heeft wel nu de naam 'opnieuw' gekregen. Deze toets bevindt zich in het toetsenbord met de speciale tekens (#+=).
Vb:
Deze zin dat ik nu typ wens ik te verwijderen en te herstellen.  Klik op 'Herstel'.  en tik  dan op #+= en dan op 'Opnieuw'.
Typ willekeurig een aantal toetsen en gebruik 'Herstel'. 

16. Om een selectie te maken :

Blijf drukken op tekst totdat de loep verschijnt en laat los. Tik op selecteer en vervolgens sleept men de begin- en/of eindbakentjes  naar de gewenste posities. Bij het verslepen van de bakentjes kan in de “rechthoekige loepjes” correct de positie bepalen. Door op het blad  te tikken kan men de selectie ongedaan maken. Door op 'selecteer alles' te  kan men de ganse notitie selecteren. 
Vb:selecteer in de vorige tekst de laatste zin.

17. Om een woord te selecteren

dubbeltik op het  woord.
Vb: Selecteer in de vorige zin achtereenvolgens de woordjes Om, een, woord... en overtyp deze door andere woordjes of verwijder ze door te tikken op backspace.

18. Om een geselecteerde tekst te kopiëren:

Als de tekst geselecteerd is kies 'Kopieer'. Tik de plaats aan waar de kopie moet verschijnen en kies 'Plak'.  Deze actie kan meerdere keren gebeuren.
Vb: Kopieer de vorige zin hierna volgend.

19. Om een geselecteerde tekst te verplaatsen:

Als de tekst geselecteerd is kies 'Knip' . Tik de plaats aan waar de selectie  moet geplaatst worden of selecteer een andere tekst die moet overschreven worden en kies 'Plak'.  Deze actie kan meerdere keren gebeuren.
Vb:
Verplaats de tekst van 17 vóór 16.
Overschrijf de inhoud van 18 door deze van 17.

20. Om een woord te vervangen

door een gelijkaardig woord uit het woorden-boek selecteer het woord en kies 'vervang'. Kies het nieuwe woordje

21. We kunnen de iPad zo instellen dat het volgende al dan niet wordt uitgevoerd :

 • Automatische hoofdletter bij o.a. begin van een zin
 • Autocorrectie (en suggestie )
 • Spellingscontrole
 • Mogelijk gebruik van voortdurend hoofdletters
 • Automatisch einde van een zin met 2 spaties

Klik op instellingen, algemeen, toetsenbord. We kunnen ook tref-woorden invullen zodat we bv bij het invullen van mvg automatisch met vriendelijke groeten wordt ingevuld. 
Klik op “Nieuw Trefwoord…”

22. Het kan storend worden dat de foutieve woorden in het woorden-boek werden opgenomen. Deze afzonderlijk verwijderen kan men niet. Wel kan men het oorspronkelijk woordenboek herstellen:
Klik op instellingen, algemeen, stel opnieuw in, herstel toetsenbordwoorden- boek.