Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Foto’s en films op iPad

1. Camera's

De iPad2 en iPad3 bezitten een camera aan de voorzijde en aan de achterzijde .
De camera aan de voorzijde is bedoeld als webcam en heeft een lagere resolutie dan deze aan de achterzijde. 
Met de camera aan de achterzijde kan men ook inzoomen.
Bij het maken van een foto neem dan volgende richtlijnen in acht:

 • Zorg dat de knop voor het maken van een foto aan de rechtzijde zichtbaar is. Indien we de foto nemen terwijl de knop bv onderaan staat moeten we de foto achteraf herschikken.
 • We kunnen inzoomen met de knijpbeweging met de camera achteraan.
 • Om scherp te stellen op een bepaald punt  met instelling van de juiste  belichting , tik op deze plaats. Er verschijnt kort een blauw venstertje.
 • Om de belichting te blokkeren op de belichtingsgraad van een onderdeel: blijf drukken en een rechthoek begint te knipperen. Onderaan verschijnt “AE-vergrendeling” . Als men dan de volgende foto neemt , wordt deze belichting aangehouden.
 • We kunnen ook opteren om te werken met een raster om het beeld goed te schikken, tik op opties onderaan links
 • Om de foto te trekken kunnen we ook op de volume-onhoog knop klikken. 

2. We filmen ook onszelf of onze gebuur.
Bij het maken van een film knippert de rode opname knop
 
3. Plaatslocatie
Indien we wensen dat   de foto’s of films  via  een plaats op de kaart  kunnen bereiken, moeten we ervoor  zorgen dat de plaatslocatie voor de camera aan staat: Ga naar instellingen, locatievoorzieningen, Camera .
Bij elke App waar locatievoorziening kan het gebeuren  kan men deze in –of uitzetten . Er verschijnt bij elke App
 • Een paars gekleurde kompasnaaldje als de App kortgeleden locatie werd gebruikt
 • Een zwart kompasnaaldje als de App 24 uur geleden locatie  werd gebruikt
 • Een doorzichtig omlijnt  kompasnaaldje als de App   het bereik controleert waarin je binnenkomt of verlaat (geofence)
Als de locatie voor camera niet aanstaat,  wordt we bij het openen van de camera gevraagd om eventueel de locatie in te schakelen.
 
4. Bij het nemen van een foto kunnen we de sluiter horen .
Het geluidsvolume kunnen we instellen met  de volumeknop en eventueel ook de zijknop. De zijknop doet het echter in bepaalde gevallen niet .

5. Maken schermafbeelding
We kunnen ook een schermafbeelding (“printscreen” of “Screendump ” ) nemen : druk tezelfdertijd op de sluimerknop en de thuisknop .

6. Miniatuur afbeelding 
We kunnen het resultaat gaan bekijken door op  de miniatuur afbeelding  onderaan links te tikken ofwel te slepen. We kunnen terug naar de camera via de knop Gereed bovenaan rechts. 
Op een iPad2 en iPad3 worden de foto’s in het album “Filmrol” bewaard.

7. Bij het bekijken van een foto’s  
met de App foto’s  kan men volgende keuzes maken :

 • Foto’s: zijn alle foto’s op de iPad
 • Albums: men kiest per album
 • Plaatsen: men kan de foto’s kiezen via een duimspijker op een kaart.
 • Gebeurtenissen en gezichten: dit gebeurt als we de foto’s gesynchroniseerd hebben vanuit iPhoto of Aperture

8.   We kunnen elke foto wijzigen:
 • Tik op foto
 • Tik op wijzig
 • We kunnen met de knoppen onderaan een foto draaien, verbeteren, rode ogen verwijderen , bijsnijden.
 • Tik op bewaar bovenaan rechts om de wijzigingen ongedaan te maken.

9. Maakt men wijzigingen aan NIET gesynchroniseerde onderdelen
dan wordt het origineel gewijzigd . Maakt men wijzigingen aan gesynchroniseerde onderdelen dan word het origineel behouden en wordt de gewijzigde versie in de filmrol geplaatst.

 
10. Bij het wijzigen en/of  bekijken van foto’s
 met de App Foto’s geldt het volgende:
 • We kunnen   nieuwe albums  toevoegen als we in het overzicht van de albums aan het werken zijn. We  tikken op  de knop “bakje met pijltje” volledig rechts en kiezen nieuwe album. We kunnen echter geen album maken in een bestaand album. Deze albums zijn eerder te zien als een ticket dat men op een foto kleeft…We kunnen wel foto’s aan deze albums “toevoegen”, maar de foto of video blijft op de oorspronkelijke plaats (in filmrol of geïmporteerd). Een foto of video kan zo in meerdere albums aanwezig zijn d.w.z. : in filmrol of geïmporteerd en daarnaast in een of meerdere zelfgemaakte albums.
  Alle foto’s en filmmateriaal met de iPad gemaakt of gedownload vanuit internet op iPad  bevinden zich in de album filmrol. Ook gewijzigde foto’s en videomateriaal wordt automatisch in de filmrol opgeslagen. 
Op de iPad gemaakte albums kunnen niet gesynchroniseerd worden naar een computer.

 • Foto’s en filmmateriaal afkomstig van een  camera ( bv via camera connector kit ) worden in een album “Alles geïmporteerd” geplaatst. De laatst toegevoegde foto’s worden ook  in de album “laatste import” getoond.
 • Zijn er  foto’s met lokalisatiegegevens dan verschijnt bovenaan de knop “plaatsen” . Tik men op deze knop dan merkt men een kaart met plaatsen waar de foto’s werden gemaakt. Dit kan men met foto’s getrokken met een camera die geotags ondersteunt.
Foto’s getrokken met de iPad worden locatievoorzieningen toegevoegd  als men in instellingen/ locatievoorzieningen de lokalisatie voor camera heeft aangezet.

 •  Zijn er  foto’s waarbij  de datum aanwezig is dan krijgt men ook een knop “gebeurtenissen”.  Daarin worden de foto’s getoond die een datum bevatten .
 • Zijn er  foto’s met gezichten  dan krijgt men ook een knop “gezichten”.  
 • Maakt  men een video-film met de App Camera en kijkt men aansluitend  naar het resultaat via het miniatuur onderaan dan krijgt men de knop “video’s” met de verzameling van video’s op de iPad door te tikken op de knop “video’s”

11. Volgende onderdelen kunnen we verwijderen:
 • Onderdelen in de filmrol en de albums “Alles geïmporteerd” of “laatste import”, deze verdwijnen dan ook uit de op iPad gemaakte albums
 • Op de iPad gemaakte albums, de onderdelen  blijven aanwezig in de filmrol en de oorspronkelijke gesynchroniseerde albums.

12. De volgorde van volgende onderdelen kan men wijzigen:
 • In het overzicht albums: tik op wijzig, blijf eventjes drukken op een album en versleep
 • In een Op de iPad gemaakte albums:  blijf eventjes drukken op een album en versleep
 
13. Samengevat
als we de albums bekijken op een iPad kan  men er dus volgende albums aantreffen:

 • Gesynchroniseerde albums (zie later iTunes)  : albums met gesynchroniseerde foto’s afkomstig van pc of mac .
 • Filmrol (op iPad1 heet die: “bewaarde foto’s) met alle op de iPad getrokken en uit andere bronnen afkomstige foto’s zoals
-Foto’s getrokken met iPad
- Bewaarde  foto’s (internet, e-mail,  documenten)
-  Gewijzigde foto’s en video’s
- Screendumps
 • Album “alle geïmporteerd”: met alle via de camera connector kit geïmporteerde foto’s en video’s
 • Album “laatste  import” met de laatste  via de camera connector kit geïmporteerde foto’s en video’s
 • Op de iPad aangemaakte albums .
Spijtig dat men geen onderscheid kan maken tussen de gesynchroniseerde en de zelf gemaakte albums. Het is daarom misschien aan te raden om dit te doen door een geschikte naamkeuze.
Wel kan men het onrechtstreeks zo vinden: enkel de zelf gemaakte albums kunnen verwijderd worden. 
14. Foto’s en film die aanwezig zijn in de filmrol en in de map “alles geimporteerd”  kunnen we via de verkenner naar  de PC kopiëren of verplaatsen . Een via de usb-connector aangesloten  iPad is zoals een camera zichtbaar  bij Apparaten. Indien we deze in de verkenner openen merken  we  daar de inhoud van de filmrol en de map “alles geimporteerd”  . 
Opgelet!: slechts deze films worden getoond die door de computer  herkend worden. Hier is het zeer belangrijk dat Quicktime was geïnstalleerd als standaard programma voor video.  Dit programma detecteert de meeste soorten video. Bij het installeren van iTunes (zie later) kan men de optie voor quicktime instellen.
Om Quicktime afzonderlijk te installeren:  http://www.Apple.com/quicktime/download/ 

 
15. Video’s kan men aan het begin en het einde inkorten: tik tijdens het bekijken op de vooruitgangsbalk bovenaan rechts of links en tik op “kort in” . 
Als men:
 • Tikt op “kort origineel in” dan wordt het origineel  definitief aangepast
 • Tikt op “Bewaar als nieuw segment” wordt een nieuw fragmenet bewaard in filmrol en het originele blijft bewaard.

16. Men kan foto’s  maken met  speciale effecten:
 • Start de App de App Photo Booth
 • Tik eventueel op de miniatuur onderaan rechts
 • Kies de camera onderaan
 • Kies een effect
 • Neem de foto onderaan op de knop in het midden
 • Onderaan verschijnen de verscheidene pogingen
 • Indien men een poging wil bewaren in de film rol , tik op het bakje met pijltje rechts
 • De foto’s belanden in de filmrol
 • Tik de gekozen miniaturen om te selecteren
 • Maak je verdere keuze
16.Diavoorstelling
Men kan een diavoorstelling maken van de foto’ in een album met keuze van de voorstelling en muziek. Open een album en tik op Diavoorstelling rechts bovenaan.
Men kan een diavoorstelling maken van de foto’ in een album met keuze van de voorstelling en muziek. Open een album en tik op Diavoorstelling rechts bovenaan.