Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Berichten versturen

In deze uiteenzetting probeer ik een duidelijk(er) beeld te schetsen van wat er zoal kan in het wereldje van het versturen van SMS, MMS en Berichten met zowel je iPhone, je Pad, je iPodTouch en je Mac naar zowel alle Apple apparaten als niet-Apple toestellen.
Eerst een kleine herinnering van wat SMS en MMS betekent. SMS betekent Short Message Service en is een dienst om met behulp van een mobiele telefoon korte berichten (maximaal 140 karakters) te versturen of te ontvangen. MMS betekent Multimedia Messaging Service en is de multimediale opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via een GPRS-netwerk.
Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een afbeelding of een stukje video, of een combinatie van deze soorten. GPRS betekent General Packet Radio Service en is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande gsm-netwerk.
Aangenomen dat de meeste berichten verstuurd worden met een iPhone, ga ik uiteraard eerst deze opties in iOS8 nader toelichten. Ter info: Cijfers uit 2014 van Apple tonen aan dat er dagelijks ‘meerdere miljarden’ berichten uitgewisseld worden, samen goed voor 40 miljard notificaties. Tegelijkertijd vinden er tussen de 15 en 20 miljoen FaceTime-videogesprekken plaats. Moet er nog zand zijn…..
Zowel met iOS als met OS X spreken we van de app Berichten, hoewel het icoon niet dezelfde is! 

Berichten gebruiken met iOS.


iMessage
is de naam van de gratis berichtendienst van Apple- voor jou en voor iedereen - die een iOS-apparaat of Mac met iMessage gebruikt. Het is geschikt voor SMS, MMS en iMessage-berichten en is te gebruiken op de iPhone, iPad, iPod touch en Mac. Je kunt met iMessage tekstberichten, foto’s en video’s uitwisselen, voorzien van smilies. Ook kan je contactinfo, voicememo’s en locaties delen met anderen. Met iMessage kan je dus gratis berichten uitwisselen met andere iMessage-gebruikers. Heeft de ontvanger geen iMessage, dan zal het bericht als normale SMS of MMS worden verstuurd en gelden de gebruikelijke tarieven van je provider. Dat geldt ook als je geen dataverbinding hebt, bijvoorbeeld als je op vakantie in het buitenland een bericht verstuurt. De kleur geeft aan hoe iMessage de berichten verstuurt:

  • Blauwe berichten zijn verstuurd via het iMessage-protocol.
  • Groene berichten aangeven dat het bericht als SMS is verstuurd, omdat de ontvanger bijvoorbeeld geen iPhone heeft.

iMessage is geschikt voor elk apparaat met iOS5 of hoger. Op de Mac heb je minimaal OS X 10.8 Mountain Lion nodig.
Voordat je iMessage kunt gebruiken zal je eerst een Apple ID moeten hebben. Je kunt hiermee inloggen in de Berichten-app voor iOS of OS X.


Niet alleen het kleur verraadt of je iMessage gebruikt of een sms verstuurt.
Het bericht zelf toont je duidelijk of het nu een iMessage of een SMS is.
Het wordt je duidelijk gemaakt met onderstaande afbeelding.
Begin eens een nieuw bericht en vul bij de geadresseerde iemand in waarvan je zeker weet dat hij/zij een Apple toestel heeft.
Je zal onderaan bij het tekstvak ➨ iMessage- zien staan.
Stuur vervolgens eens een berichtje naar iemand waarvan je zeker weet dat de bestemmeling een Android-toestel gebruikt en er staat Bericht.
Vul je nog geen bestemmeling in, dan is het veld Aan maagdelijk leeg!

Beveiliging van iMessage-berichten
Apple maakt gebruik van encryptie om de berichten van iMessage te beveiligen. Maar hoe betrouwbaar is die beveiliging? De FBI had er in april 2013 een mening over: ze publiceerden een rapport, waarin ze stellen dat het onmogelijk is om iMessage-berichten tussen twee Apple-apparaten te onderscheppen. Wel is het mogelijk om berichten te onderscheppen als je vanuit iMessage een bericht naar een niet-Apple-apparaat stuurt. Het bericht wordt dan omgezet naar SMS en dat biedt mogelijkheden om de berichten uit te lezen.

Tip 1: Deel je iOS-apparaat niet met meerdere mensen.
Bij diensten als iMessage worden berichten op een centrale server opgeslagen. Van daaruit worden ze gesynchroniseerd met apparaten die op een bepaald Apple ID zijn geregistreerd. Ook Skype, Viber en Google Hangout werken op die manier. Dat is handig, want zodra je je Apple ID invoert op een nieuw apparaat heb je alle eerdere iMessage-berichten bij de hand. Maar het kan onhandig uitpakken als je je iOS-apparaat met meerdere mensen gebruikt, bijvoorbeeld een iPad. Ook al was je niet van plan om iMessage op de iPad te gebruiken, de berichten komen wel gewoon binnen terwijl je kinderen een spelletje aan het doen zijn.

Tip 2: Niet te vergeten
Wil je de berichten die je aanmaakt op je iPhone /iPad ook op je Mac zien, dan moet je die functie inschakelen op je iDevice.
Instellingen ➨ Berichten ➨ Sms doorsturen ➨ inschakelen. Als je dit doet dan moet dit bevestigd worden met een code van 6 cijfers die op je Mac scherm zal verschijnen.
Het is dus aangeraden om dit inschakelen te doen met een geopende Mac naast je. Probeer je nu een iMessage te versturen naar een Android-toestel, dan zal dit niet lukken, want nogmaals,  iMessage is gratis – voor jou en voor iedereen - die een iOS-apparaat of Mac met iMessage gebruikt.
Tenzij je volgende optie hebt aangevinkt ➨ Instellingen ➨ Berichten ➨ Stuur als sms.
Nu wordt je berichtje verstuurd als een sms en niet als iMessage.

Hierna volgen enkele Q &A.


Q1:Is mijn bericht wel degelijk aangekomen?
A1:Het is altijd fijn om te weten of je bericht is aangekomen. En of het ook al is gelezen. iMessage vertelt je of je bericht is afgeleverd. Als de ontvanger leesbevestigingen heeft ingeschakeld, zie je ook of je bericht is gelezen. En aangezien niemand graag wordt gestoord, laat iMessage je zien dat de ander een antwoord aan het typen is. Instellingen ➨ Berichten ➨ Stuur leesberichten.

 

 


Q2: Wat is het verschil tussen een sms/mms en iMessage?
A2: Met sms/mms kan je tekstberichten en foto’s sturen naar andere mobiele telefoons of apparaten. Met iMessage kan je tekstberichten, foto’s en video’s sturen naar andere iOS-apparaten of Macs via Wi-Fi zonder je zorgen te moeten maken over de kosten van tekstberichten (mogelijk zijn kosten voor mobiele data van toepassing).

Q3: Wat heb ik nodig om sms/mms en iMessage te kunnen gebruiken?
A3:Voor het gebruik van sms/mms en iMessage heb je het volgende nodig:   

  •  Sms/mms: een abonnement voor tekstberichten.
  •  iMessage: een iPhone, iPad of iPod touch met een Wi-Fi-verbinding of een mobiele dataverbinding.


Q4: Hoe schakel ik iMessage in?
A4: Ga naar Instellingen >➨ Berichten ➨ iMessage ➨ schakel in.

 

 

Q5: Hoe stuur ik een bericht?
A5: Tik in Berichten op het icoon met potlood     .

Voer vervolgens een telefoonnummer of e-mailadres in of tik op              het plusteken en kies een contact.

Typ het bericht, tik op het camerasymbool om een foto of video bij te voegen of tik op het microfoonicoon om een audiobericht te sturen.
Tik op Stuur wanneer u klaar bent.
Je kan rechtstreeks vanuit vele apps foto’s, video’s of koppelingen sturen door te tikken op het icoon met de pijl naar boven gericht


Q6: Waarom verschijnt een rood uitroepteken naast mijn bericht? 
A6:Als de ontvanger het bericht niet heeft ontvangen, verschijnt een rood uitroepteken.

Tik op het uitroepteken om het bericht nogmaals te proberen sturen.Q7: Hoe stuur ik een bericht door?
A7: Houd je vinger op de spraakballon van het bericht en tik op Meer om een bericht door te sturen.

 

Tik op het bericht dat je wilt doorsturen, tik op het pijlicoon en selecteer de persoon naar wie je het wilt sturen.

 

Q8: Hoe verwijder ik een bericht?
A8: Hou je vinger op de spraakballon van het bericht en tik op Meer om een bericht te verwijderen.
Tik op Verwijder alle om alle berichten te verwijderen. Of selecteer de berichten die je wilt verwijderen en tik op .
Nadatje een bericht hebt verwijderd, kan je dit alleen maar terughalen door een reservekopie terug te zetten.Q9: Hoe verwijder ik een volledige conversatie? 
A9: Open de lijst met conversaties. Veeg vervolgens van rechts naar links over de conversatie die je wilt verwijderen.

 


Je kan ook achtereenvolgens tikken op Wijzig  ➨ :
Nadat je een conversatie hebt verwijderd, kan je deze enkel terughalen door een reservekopie terug te zetten

Q10: Hoe kan ik een reservekopie van mijn berichten maken?
A10: iOS maakt automatisch een reservekopie van de berichten wanneer je een bericht verstuurt. Als je ooit berichten verliest of een nieuwe telefoon gaat gebruiken, worden de berichten samen met de andere gegevens ook teruggezet.

Q11: Welke opties heb ik voor het bewaren van berichten?
A11: Je kan berichten definitief of gedurende één jaar of 30 dagen bewaren. Ga naar Instellingen ➨ Berichten ➨ Berichten-geschiedenis ➨ maak je keuze
.
Q12: Kan ik berichten via e-mail sturen of afdrukken in plaats van deze door te sturen?
A12: Hoewel je niet rechtstreeks vanuit de app Berichten e-mails kan sturen of afdrukken, kan je wel het volgende doen:     •Plak de tekst van het bericht in een e-mail en stuur deze.
    •Plak de tekst van het bericht in een notitie in de app Notities en druk deze af.
    •Voor lange berichten-reeksen maak je een schermafbeelding en stuur deze door via e-mail of print deze af vanuit de app Foto’s.

Q13: Hoe bewaar ik een foto van een bericht?
A13: Tik achtereenvolgens op de foto en icoon met pijltje

Q14: Hoe zie ik alle bijlagen van een conversatie? A14: Open de conversatie en tik op Details. Je ziet de bijlagen onder in het scherm. De nieuwste bijlagen verschijnen boven in de lijst. Tik op een bijlage om deze te openen. Hou je vinger op de bijlage voor extra opties, inclusief Kopieer en Verwijder.