Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verpleging

Zels in de thuiszorg is onze iPad het ideale tablet!
Dit wel voor het ogenblik enkel in Nederland. Vlaanderen heeft nog veel huiswerk te maken.

Bron: Nursing.nl

In het project ‘Beeldzorg’ van Thuiszorgorganisatie Sensire krijgen zorgvragers een iPad, waarmee ze dag en nacht hun verpleegkundige bij de hand hebben. Oók 85-plussers, óók dementerenden. De methode trekt inmiddels wereldwijd bekijks.

Programmamanager innovatie Tonnie Vogel van Sensire legt uit: 'Mensen die thuiszorg van ons krijgen kunnen gratis in aanmerking komen voor beeldzorg. Ze krijgen dan een speciale iPad in bruikleen, aangepast op de situatie. Iemand die bijvoorbeeld dementerend is, krijgt maar één knop: beeldbellen. Zelfs een 94-jarige die nog nooit met een iPad heeft gewerkt kan er mee overweg.'

Wereldwijd succes

Het is vooral deze laatste boodschap die nieuwsgierigen uit de hele wereld trekt. 'Iedereen komt bij ons kijken', vertelt Tonnie Vogel. 'Uit Nederland, maar ook ver daarbuiten, tot Japan, China en Amerika aan toe.'

Voordelen
Beeldzorg bevordert het zelfmanagement van cliënten, verwacht Sensire. Voorheen moesten klanten wachten totdat er iemand bij hen langskwam, nu kunnen ze zelf direct hulp regelen. Zo kan een verpleegkundige bijvoorbeeld meekijken bij het gebruik van de insulinepen of een mantelzorger op afstand helpen bij het aantrekken van steunkousen.

Toekomst
Inmiddels maken bijna 1.200 cliënten gebruik van beeldzorg. De eerste onderzoeksresultaten lijken aan te geven dat de kwaliteit van zorg erdoor toeneemt. Inmiddels lopen in de Achterhoek ook projecten bij huisartsen en in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Tonnie Vogel verwacht dat steeds meer professionals in de zorg beeldzorg zullen gaan inzetten. 'Wij zeggen: "Beeldzorg, tenzij": alles wat kan op afstand.'